Dom säger att om det är dimma på morgonen blir det en varm dag.

 
 
.
Vi kunde inte ens se staden när vi vaknade.
 
España, Verkligheten | |
Upp